Układ „1992” – Mapa topograficzna dla celów wojskowych

Mapa topograficzna dla celów wojskowych

Przy opracowaniu map topograficznych dla celów wojskowych stosuje się globalny system odniesień przestrzennych „WGS-84” i uniwersalne poprzeczne odwzorowanie Merkatora UTM.
System WGS-84 omówiony został wyżej, wyjaśnieniu natomiast wymaga odwzorowanie UTM.
Jest to uniwersalne poprzeczne odwzorowanie Merkatora stosowane na świecie do celów nawigacyjnych i wojskowych. Jest to odwzorowanie Gaussa-Krügera w pasach 6-stopniowych, ze skalą na południku środkowym mo = 0,9996 (zniekształcenie na tym południku wynosi –40 cm/km). Południki skrajne pokrywają się z południkami Międzynarodowej Mapy Świata w skali 1:1 000 000. Pobocznica walca przecina powierzchnię elipsoidy (początkowo była nią elipsoida Hayforda, obecnie zaś GRS-80 (WGS-84)) wzdłuż kół siecznych równoległych do południka środkowego strefy, odwzorowujących się wiernie (rys.14).

Rys. 14. Interpretacja geometryczna odwzorowania UTM.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *