Literatura

 • Geodeta – magazyn geoinformacyjny nr 3 (10) marzec 1996 str. 5-7
 • Geodeta – magazyn geoinformacyjny nr 1 (44) styczeń 1999 str. 16-17
 • Geodeta – magazyn geoinformacyjny nr 2 (57) luty 2000 str. 25-30
 • Geodeta – magazyn geoinformacyjny nr 4 (59) kwiecień 2000 str. 5-9
 • Geodeta – magazyn geoinformacyjny nr 9 (64) wrzesień 2000 str. 11-18
 • Geodeta – magazyn geoinformacyjny nr 10 (65) październik 2000 str. 25-33
 • Dzikiewicz B.; 1971, Topografia, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie III, s. 17-24, 37-38, 47-51, 58, 64-65
 • Grygorenko W.; 1970, Redakcja i opracowanie map ogólnogeograficznych, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa, s. 59-65, 84
 • Przewłocki S.; 1999, Geodezja dla inżynierii środowiska, PWN, Warszawa
 • Churski Z., Galon R.; 1982, Siatki kartograficzne, UMK skrypty i teksty pomocnicze, wydanie III, Toruń, s. 169-170
 • Urbański J., Czapczyk M.; 1992, Podstawy kartografii i geodezji nawigacyjnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia, s.18-29
 • Gajderowicz I., 1991, Kartografia matematyczna dla geodetów, skrypty Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Wydawnictwo ART, Olsztyn, s. 31-36
 • Ministerstwo Obrony Narodowej; 2000, Polskie wojskowe mapy w standardach NATO, Wydawnictwo Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Zarząd Geografii Wojskowej, Warszawa, s. 13-17

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *