Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Współrzędne

  2.1. Układ współrzędnych geograficznych

  2.2. Układ współrzędnych prostokątnych płaskich

  2.3. Układ współrzędnych biegunowych płaskich

3. Elipsoida odniesienia

4. Odwzorowania kartograficzne

  4.1. Odwzorowanie quasi-stereograficzne WIG

  4.2. Odwzorowanie Gaussa-Krügera

5. Charakterystyka układów współrzędnych:

  5.1. Układ „Borowa Góra”

  5.2. Układ „1942”

  5.3. Układ „1965”

  5.4. Układ „1992”

    5.4.1. mapa topograficzna

    5.4.2. mapa zasadnicza

    5.4.3. mapa topograficzna dla celów wojskowych

6. Porównanie układów

7. Zakończenie

Literatura