Układ „Borowa Góra”

Układ „Borowa Góra” został opracowany przez Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG) w 1936 roku. Obowiązywał on do lat 50-tych kiedy to został wprowadzony układ „1942”.
Podstawę do obliczeń geodezyjnych i prac kartograficznych w Polsce do roku 1952, a więc do czasu kiedy obowiązywał układ „Borowa Góra” stanowiła elipsoida Bessela z punktem odniesienia Borowa Góra (tab.2). Astronomiczne współrzędne geograficzne tego punktu (punktu wyjściowego triangulacji) to:

  • szerokość: 52º28´32,85
  • długość: 21º02´12,12´´

Azymut wyjściowy skierowany jest na punkt – Modlin ( 261º53´15,90´´).

Tab. 2. Parametry elipsoidy Bessela.

Do sporządzania map topograficznych dla obszaru Polski w układzie „Borowa Góra” zastosowane zostało przez WIG odwzorowanie M.H. Roussilhe`a. Jest to siatka azymutalna równokątna, uwzględniająca elipsoidalny kształt Ziemi. Odwzorowanie to zostało zmodyfikowane dla lepszego przystosowania jego do wielkości i kształtu Polski, a więc jest to siatka quasi-stereograficzna. Celem uniknięcia dużych zniekształceń, zastosowano tu płaszczyznę sieczną przecinającą elipsoidę wzdłuż elipsy zbliżonej do okręgu koła o promieniu około 284 km od punktu głównego. W odwzorowaniu Roussilhe`a opracowano w okresie międzywojennym mapę w podziałce 1:100 000 ponadto projektowano wykonanie mapy Polski w skali 1:50 000 oraz w skali 1:25 000. Do wojny wykonano jedynie jeden arkusz mapy 1:50 000, a mianowicie arkusz Toruń oraz szereg arkuszy map 1:25 000.
Na mapie Polski w podziałce 1:100 000 w odwzorowaniu quasi-stereograficznym Roussilhe`a zniekształcenia odległości nie przekraczają 17% a więc do celów praktycznych odległości były wystarczająco dokładne.

W większości państw przyjęto oznaczanie map według pasów i słupów. Oznaczanie położenia mapy za pomocą pasów równoleżnikowych i słupów południkowych jest bardzo dogodne, bo pozwala na zwiększenie zasięgu mapy wieloarkuszowej w każdym kierunku. Pasy liczy się przeważnie z północy na południe, słupy zaś z zachodu na wschód.
W polskich mapach słupy i pasy oznaczono cyframi arabskimi. Podstawową mapą podziału była mapa 1:100 000. Pasy ciągną się w kierunku równoleżnikowym i ponumerowane są w kolejności liczb od 29 na północy kraju do 52 na południu. Słupy przebiegają zgodnie
z południkami i ponumerowane są od 18 na zachodzie kraju do 38 na wschodzie (rys. 8.).

Rys. 8. Skorowidz arkuszy mapy 1:100 000 w układzie Borowej Góry.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *